Grand Master Xie Xingbang

xie xingbang. bear.

Bear form.

Dragon form.

Dragon form.

Eagle form.

Eagle form.

Rooster form.

Rooster form.

Swallow.

Swallow form.

Horse

Horse form.

Summary
Photo ofXie Xingbang
Name
Xie Xingbang
Nickname
(解興邦)
Job Title
Grand Master, Xin Yi Liu He